Ressurser

Illustrasjon for en enhet
Høknes ungdomsskole
Dr. Batts Veg 10
7804 NAMSOS
Org.nr 975290131
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Namsos kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Årsverk for undervisningspersonale 22,2 20,1 17,8 15,5 16,2
Antall elever per årsverk til undervisning 9,6 9,9 11,0 10,4 11,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 101,1 83,0 80,3 123,2 81,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,3 10,3 11,4 7,2 11,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,7 13,2 14,7 13,8 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,2 15,0 18,1 16,1 18,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 99,0 99,2 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 770 11 326 9 701 8 730 8 957
Undervisningstimer totalt per elev 68 66 60 63 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år