Elevundersøkelsen

Illustrasjon for en enhet
Bankgata ungdomsskole
Bankgata 26
8005 BODØ
Org.nr 974627914
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Bodø kommune skoleeier
Endre utvalg

- Elevdemokrati og medvirkning

Delskår 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal arbeide med fagene? 2,8 3,4 3,2 3,0
Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt? 3,4 3,8 3,5 3,5
Hører skolen på elevenes forslag? 3,1 3,5 3,4 2,8
Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere skal ha det i klassen/gruppa? 3,5 3,7 3,8 3,7
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år