Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vestfold fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Vestfold fylke (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall Vestfold fylke (utgått) Nasjonalt
Sum årsverk for undervisningspersonale 925 20 892
Antall elever per årsverk 9,4 8,6
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no