Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vestfold fylke
Alle videregående skoler med adresse i Vestfold fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Sum årsverk for undervisningspersonale 965 933 951 969 1 017
Antall elever per årsverk 9,8 9,5 9,2 9,0 8,9
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no