Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vest-Agder fylke
Alle videregående skoler med adresse i Vest-Agder fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Sum årsverk for undervisningspersonale 806 824 805 807 810
Antall elever per årsverk 8,7 8,8 9,1 9,1 9,5
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no