Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Verdal videregående skole
Stiklestad alle 8
7654 VERDAL
Org.nr 974560747
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Trøndelag fylkeskommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Sum årsverk for undervisningspersonale
Verdal videregående skole
Trøndelag fylke 1 896 1 873
Nasjonalt 20 934 20 855 20 710 20 834 20 892
Antall elever per årsverk
Verdal videregående skole
Trøndelag fylke 8,5 8,0
Nasjonalt 8,7 8,8 8,9 8,8 8,6
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no