Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Valler videregående skole
Brynsveien 46
1338 SANDVIKA
Org.nr 874587702
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Akershus fylkeskommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Sum årsverk for undervisningspersonale
Valler videregående skole
Akershus fylke 2 461 2 495 2 556 2 544 2 546
Nasjonalt 21 350 21 811 21 855 21 856 21 877
Antall elever per årsverk
Valler videregående skole
Akershus fylke 9,0 9,0 8,9 8,9 9,1
Nasjonalt 8,8 8,7 8,8 8,8 8,7
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no