Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tromsø Maritime skole - Videregående skole
Sommerfeldts Gate 74
9009 TROMSØ
Org.nr 974546876
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Troms fylkeskommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Sum årsverk for undervisningspersonale
Tromsø Maritime skole - Videregående skole
Troms Romsa fylke 836 820 846 827 844
Nasjonalt 21 350 21 811 21 855 21 856 21 877
Antall elever per årsverk
Tromsø Maritime skole - Videregående skole
Troms Romsa fylke 7,6 7,7 7,6 7,7 7,5
Nasjonalt 8,8 8,7 8,8 8,8 8,7
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no