Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Trøndelag voksenopplæring
Seilmakergata 2
7725 STEINKJER
Org.nr 920572278
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Trøndelag fylkeskommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Sum årsverk for undervisningspersonale
Trøndelag voksenopplæring
Trøndelag - Trööndelage fylke 1 896 1 873
Nasjonalt 20 934 20 855 20 710 20 834 20 892
Antall elever per årsverk
Trøndelag voksenopplæring
Trøndelag - Trööndelage fylke 8,5 8,0
Nasjonalt 8,7 8,8 8,9 8,8 8,6
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no