Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
St Svithun videregående skole
Ytre Eiganesveien 30
4022 STAVANGER
Org.nr 974624427
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Rogaland fylkeskommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Sum årsverk for undervisningspersonale
St Svithun videregående skole
Rogaland fylke 1 949 1 985 1 962 1 974 1 968
Nasjonalt 20 934 20 855 20 710 20 834 20 892
Antall elever per årsverk
St Svithun videregående skole
Rogaland fylke 8,7 8,8 9,0 8,7 8,4
Nasjonalt 8,7 8,8 8,9 8,8 8,6
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no