Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sogn og Fjordane fylke
Alle videregående skoler med adresse i Sogn og Fjordane fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Sum årsverk for undervisningspersonale 615 580 605 585 610
Antall elever per årsverk 7,4 7,6 7,3 7,5 7,2
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no