Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Røros videregående skole
Sundveien 12
7374 RØROS
Org.nr 974558130
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Trøndelag fylkeskommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Sum årsverk for undervisningspersonale
Røros videregående skole
Trøndelag fylke 2 054
Nasjonalt 21 350 21 811 21 855 21 856 21 877
Antall elever per årsverk
Røros videregående skole
Trøndelag fylke 8,3
Nasjonalt 8,8 8,7 8,8 8,8 8,7
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no