Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Oppland fylke
Alle videregående skoler med adresse i Oppland fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Sum årsverk for undervisningspersonale 785 809 834 823 807
Antall elever per årsverk 10,2 9,3 9,1 9,2 9,3
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no