Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Østfold fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Østfold fylke (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall Østfold fylke (utgått) Nasjonalt
Sum årsverk for undervisningspersonale 1 158 20 892
Antall elever per årsverk 8,8 8,6
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no