Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Østfold fylke
Alle videregående skoler med adresse i Østfold fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Sum årsverk for undervisningspersonale 1 186 1 212 1 238 1 211 1 189
Antall elever per årsverk 9,1 8,9 8,6 8,8 8,7
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no