Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nasjonalt
Alle videregående skoler (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg

Overgangen fra Aa-registeret til a-ordningen gjør at det ikke er publisert tall for avtalte årsverk eksklusive lange fravær i kommunen for 2015 for de kommunale og fylkeskommunale tjenesteområdene. 

Indikator og nøkkeltall 2010 2011 2012 2013 2014
Sum årsverk for undervisningspersonale 21 217 21 197 21 484 21 407 21 350
Antall elever per årsverk 8,7 8,8 8,8 8,9 8,8
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Tall er ikke publisert på valgt visning av rapporten
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no