Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nasjonalt
Alle videregående skoler (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2012 2013 2014 2015 2016
Sum årsverk for undervisningspersonale 21 484 21 407 21 350 21 811 21 855
Antall elever per årsverk 8,8 8,9 8,8 8,7 8,8
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no