Undervisningspersonell

  Illustrasjon for en enhet
  Nasjonalt
  Alle videregående skoler (offentlige og private)
  Endre utvalg

  Utvalg

  Overgangen fra Aa-registeret til a-ordningen gjør at det ikke er publisert tall for avtalte årsverk eksklusive lange fravær i kommunen for 2015 for de kommunale og fylkeskommunale tjenesteområdene. 

  Indikator og nøkkeltall 2010 2011 2012 2013 2014
  Sum årsverk for undervisningspersonale 21 217 21 197 21 484 21 407 21 350
  Antall elever per årsverk 8,7 8,8 8,8 8,9 8,8
  Symbolforklaring
  Tall er unntatt offentlighet
  Tall er ikke publisert på valgt visning av rapporten
  Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

  Relevant informasjon til rapporten

  Relevant innhold fra udir.no