Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lycee Francais Rene Cassin - Avd Vidregående skole (privat)
Skovveien 9
0257 OSLO
Org.nr 975051293
Privatskole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Association Du Lycee Francais Rene Cassin D'oslo (privat)
Godkjent etter: opplæringsloven § 2-12 Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Sum årsverk for undervisningspersonale
Lycee Francais Rene Cassin - Avd Vidregående skole (privat)
Oslo fylke 1 506 1 524 1 552 1 585 1 666
Nasjonalt 20 934 20 855 20 710 20 834 20 892
Antall elever per årsverk
Lycee Francais Rene Cassin - Avd Vidregående skole (privat)
Oslo fylke 11,4 11,5 11,4 11,3 11,0
Nasjonalt 8,7 8,8 8,9 8,8 8,6
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no