Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lillestrøm videregående skole
Henrik Wergelands Gate 1
2003 LILLESTRØM
Org.nr 974587750
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Akershus fylkeskommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Sum årsverk for undervisningspersonale
Lillestrøm videregående skole
Akershus fylke 2 461 2 495 2 556 2 544 2 546
Nasjonalt 21 350 21 811 21 855 21 856 21 877
Antall elever per årsverk
Lillestrøm videregående skole
Akershus fylke 9,0 9,0 8,9 8,9 9,1
Nasjonalt 8,8 8,7 8,8 8,8 8,7
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no