Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Krokeide videregående skole AS (privat)
Korsnesvegen 70
5244 FANA
Org.nr 873255692
Privatskole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Krokeide videregående skole AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Sum årsverk for undervisningspersonale
Krokeide videregående skole AS (privat)
Hordaland fylke 2 005 2 029 2 029 1 981 1 979
Nasjonalt 21 350 21 811 21 855 21 856 21 877
Antall elever per årsverk
Krokeide videregående skole AS (privat)
Hordaland fylke 9,6 9,3 9,3 9,3 9,4
Nasjonalt 8,8 8,7 8,8 8,8 8,7
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no