Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hordaland fylke
Alle videregående skoler med adresse i Hordaland fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Sum årsverk for undervisningspersonale 2 060 2 005 2 029 2 029 1 981
Antall elever per årsverk 9,4 9,6 9,3 9,3 9,3
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no