Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Helsepedagogisk Steinerskole på Hedemarken (privat)
Rudolf Steiners Veg 26
2312 OTTESTAD
Org.nr 973670646
Privatskole
Grunnskole, Videregående opplæring
1.-13. trinn
Skoleeier: Stiftelsen Steinerskolen på Hedemarken (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Sum årsverk for undervisningspersonale
Helsepedagogisk Steinerskole på Hedemarken (privat)
Hedmark fylke 861 898 886 866 851
Nasjonalt 21 350 21 811 21 855 21 856 21 877
Antall elever per årsverk
Helsepedagogisk Steinerskole på Hedemarken (privat)
Hedmark fylke 8,4 8,0 8,0 8,2 8,1
Nasjonalt 8,8 8,7 8,8 8,8 8,7
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no