Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hedmark fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Hedmark fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Sum årsverk for undervisningspersonale
Hedmark fylke (utgått) 870 859 837 824 827
Nasjonalt 20 934 20 855 20 710 20 834 20 892
Antall elever per årsverk
Hedmark fylke (utgått) 8,3 8,3 8,5 8,3 7,9
Nasjonalt 8,7 8,8 8,9 8,8 8,6
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no