Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hedmark fylke
Alle videregående skoler med adresse i Hedmark fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Sum årsverk for undervisningspersonale 877 861 898 886 866
Antall elever per årsverk 8,4 8,4 8,0 8,0 8,2
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no