Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Guri Kunna videregående skole - Avd Hitra
7240 HITRA
Org.nr 974558017
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Trøndelag fylkeskommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Sum årsverk for undervisningspersonale
Guri Kunna videregående skole - Avd Hitra
Trøndelag fylke 2 054
Nasjonalt 21 350 21 811 21 855 21 856 21 877
Antall elever per årsverk
Guri Kunna videregående skole - Avd Hitra
Trøndelag fylke 8,3
Nasjonalt 8,8 8,7 8,8 8,8 8,7
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no