Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Buskerud fylke
Alle videregående skoler med adresse i Buskerud fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Sum årsverk for undervisningspersonale 1 095 1 111 1 154 1 096 1 087
Antall elever per årsverk 8,8 8,6 8,3 8,7 8,9
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no