Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Akershus fylke
Alle videregående skoler med adresse i Akershus fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Sum årsverk for undervisningspersonale 2 412 2 461 2 495 2 556 2 544
Antall elever per årsverk 9,1 9,0 9,0 8,9 8,9
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no