Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Wang Ung Jessheim AS (privat)
C/o Hans Jørgen Borgen Fjellbergvegen 14
2055 NORDKISA
Org.nr 918558136
Privatskole
Videregående opplæring
Skoleeier: Wang Ung Jessheim AS (privat)
Godkjent etter: Friskoleloven Godkjent status: Godkjent, ikke startet
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev
Wang Ung Jessheim AS (privat)
Akershus fylke 138 718 142 935 146 655 148 903 152 509
Nasjonalt 144 452 150 517 155 488 158 264 160 230
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev
Wang Ung Jessheim AS (privat)
Akershus fylke 61 962 63 399 65 526 65 914 71 112
Nasjonalt 63 178 64 814 67 657 68 502 72 756
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev
Wang Ung Jessheim AS (privat)
Akershus fylke 92 525 94 414 96 819 99 932 90 295
Nasjonalt 89 809 93 044 97 770 98 212 94 528
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling
Wang Ung Jessheim AS (privat)
Akershus fylke 62 486 66 863 75 913 84 399 84 854
Nasjonalt 60 902 65 602 70 951 76 141 79 778
Lønnsutgifter per elev
Wang Ung Jessheim AS (privat)
Akershus fylke 66 548 67 667 70 315 70 982 71 352
Nasjonalt 69 076 70 882 74 272 74 623 75 362
Prosentandel lønnsutgifter per elev
Wang Ung Jessheim AS (privat)
Akershus fylke 91,4 91,3 92,3 91,9 92,5
Nasjonalt 91,8 91,7 92,0 91,8 91,7
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål
Wang Ung Jessheim AS (privat)
Akershus fylke 3,6 3,6 2,9 3,3 3,0
Nasjonalt 2,7 2,7 2,4 2,4 2,4
Antall årsverk per 100 elever
Wang Ung Jessheim AS (privat)
Akershus fylke 11,0 11,1 11,1 11,3 11,3
Nasjonalt 11,3 11,3 11,5 11,4 11,4
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter
Wang Ung Jessheim AS (privat)
Akershus fylke 61,4 60,6 62,9 62,3 59,4
Nasjonalt 33,7 33,7 33,9 33,4 32,6
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no