Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Wang Toppidrett Stavanger AS (privat)
Gunnar Warebergs Gate 5
4021 STAVANGER
Org.nr 988586102
Privatskole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Wang Toppidrett Stavanger AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Wang Toppidrett Stavanger AS (privat)
Rogaland fylke 145 067 148 639 150 483 153 058 157 231
Nasjonalt 150 517 155 488 158 264 160 230 165 123
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev
Wang Toppidrett Stavanger AS (privat)
Rogaland fylke 66 166 69 488 70 242 73 511 71 650
Nasjonalt 64 814 67 657 68 502 72 756 71 972
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev
Wang Toppidrett Stavanger AS (privat)
Rogaland fylke 90 067 92 098 89 826 89 042 98 932
Nasjonalt 93 044 97 770 98 212 94 528 102 975
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling
Wang Toppidrett Stavanger AS (privat)
Rogaland fylke 62 384 67 008 77 771 81 029 80 775
Nasjonalt 65 602 70 951 76 141 79 778 80 879
Lønnsutgifter per elev
Wang Toppidrett Stavanger AS (privat)
Rogaland fylke 72 456 74 690 73 806 75 250 75 202
Nasjonalt 70 882 74 272 74 623 75 362 75 752
Prosentandel lønnsutgifter per elev
Wang Toppidrett Stavanger AS (privat)
Rogaland fylke 93,0 92,9 92,5 92,8 93,4
Nasjonalt 91,7 92,0 91,8 91,7 91,9
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål
Wang Toppidrett Stavanger AS (privat)
Rogaland fylke 3,4 2,6 2,6 3,2 2,9
Nasjonalt 2,7 2,4 2,4 2,4 2,5
Antall årsverk per 100 elever
Wang Toppidrett Stavanger AS (privat)
Rogaland fylke 11,3 11,4 11,3 11,4 11,8
Nasjonalt 11,3 11,5 11,4 11,4 11,4
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter
Wang Toppidrett Stavanger AS (privat)
Rogaland fylke 58,0 57,9 58,2 59,1 54,8
Nasjonalt 33,7 33,9 33,4 32,6 32,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no