Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Voss vidaregåande skule (utgått)
Furevegen 15
5700 VOSS
Org.nr 974557312
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Hordaland fylke (utgått) 154 364 158 985 158 189 157 055 164 102
Nasjonalt 155 488 158 264 160 230 165 123 172 945
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev
Hordaland fylke (utgått) 66 794 67 414 69 495 69 719 71 855
Nasjonalt 67 657 68 502 72 756 71 972 75 709
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev
Hordaland fylke (utgått) 102 112 101 634 94 209 99 416 102 864
Nasjonalt 97 770 98 212 94 528 102 975 107 067
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling
Hordaland fylke (utgått) 70 383 75 220 76 359 80 871 82 185
Nasjonalt 70 951 76 141 79 778 80 879 83 282
Lønnsutgifter per elev
Hordaland fylke (utgått) 77 197 77 315 76 411 75 513 77 621
Nasjonalt 74 272 74 623 75 362 75 752 79 545
Prosentandel lønnsutgifter per elev
Hordaland fylke (utgått) 93,6 93,7 94,6 94,5 94,0
Nasjonalt 92,0 91,8 91,7 91,9 91,8
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål
Hordaland fylke (utgått) 1,5 1,2 1,2 1,2 2,1
Nasjonalt 2,4 2,4 2,4 2,5 2,5
Antall årsverk per 100 elever
Hordaland fylke (utgått) 11,2 11,1 11,1 11,0 11,3
Nasjonalt 11,5 11,3 11,3 11,3 11,6
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter
Hordaland fylke (utgått) 50,7 51,4 49,7 46,1 46,3
Nasjonalt 33,9 33,4 32,6 32,0 31,6
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no