Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Vestfold fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Vestfold fylke (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Driftsutgifter per elev 170 666
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev 77 465
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev 102 665
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling 92 246
Lønnsutgifter per elev 77 499
Prosentandel lønnsutgifter per elev 92,1
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål 1,9
Antall årsverk per 100 elever 10,7
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter 60,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no