Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Vestfold fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Vestfold fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Vestfold fylke (utgått) 137 140 141 315 147 993 152 359 162 075
Nasjonalt 150 517 155 488 158 264 160 230 165 123
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev
Vestfold fylke (utgått) 60 953 62 487 63 839 70 287 72 968
Nasjonalt 64 814 67 657 68 502 72 756 71 972
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev
Vestfold fylke (utgått) 84 715 89 163 90 190 88 639 98 564
Nasjonalt 93 044 97 770 98 212 94 528 102 975
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling
Vestfold fylke (utgått) 69 686 74 690 77 120 83 006 84 260
Nasjonalt 65 602 70 951 76 141 79 778 80 879
Lønnsutgifter per elev
Vestfold fylke (utgått) 65 667 67 877 68 607 71 195 73 511
Nasjonalt 70 882 74 272 74 623 75 362 75 752
Prosentandel lønnsutgifter per elev
Vestfold fylke (utgått) 94,0 94,1 93,3 92,7 92,2
Nasjonalt 91,7 92,0 91,8 91,7 91,9
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål
Vestfold fylke (utgått) 2,5 2,0 2,2 2,4 1,8
Nasjonalt 2,7 2,4 2,4 2,4 2,5
Antall årsverk per 100 elever
Vestfold fylke (utgått) 10,5 10,9 11,1 11,3 11,1
Nasjonalt 11,3 11,5 11,4 11,4 11,4
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter
Vestfold fylke (utgått) 62,5 60,7 61,5 59,9 59,9
Nasjonalt 33,7 33,9 33,4 32,6 32,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no