Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Vestfold fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Vestfold fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 141 315 147 993 152 359 162 075 170 666
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev 62 487 63 839 70 287 72 968 77 465
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev 89 163 90 190 88 639 98 564 102 665
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling 74 690 77 120 83 006 84 260 92 246
Lønnsutgifter per elev 67 877 68 607 71 195 73 511 77 499
Prosentandel lønnsutgifter per elev 94,1 93,3 92,7 92,2 92,1
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål 2,0 2,2 2,4 1,8 1,9
Antall årsverk per 100 elever 10,6 10,6 10,8 10,6 10,7
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter 60,7 61,5 59,9 59,9 60,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no