Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Vestfold fylke
Alle videregående skoler med adresse i Vestfold fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 135 279 137 140 141 315 147 993 152 359
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev 60 039 60 953 62 487 63 839 70 287
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev 83 367 84 715 89 163 90 190 88 639
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling 67 239 69 686 74 690 77 120 83 006
Lønnsutgifter per elev 64 696 65 667 67 877 68 607 71 195
Prosentandel lønnsutgifter per elev 93,6 94,0 94,1 93,3 92,7
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål 2,0 2,5 2,0 2,2 2,4
Antall årsverk per 100 elever 10,2 10,5 10,9 11,1 11,3
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter 63,2 62,5 60,7 61,5 59,9
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no