Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Vestfold fylke (UTGÅTT)
Kun utgåtte skoler med adresse i Vestfold fylke (UTGÅTT) vises her.
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 137 140 141 315 147 993 152 359 162 075
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev 60 953 62 487 63 839 70 287 72 968
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev 84 715 89 163 90 190 88 639 98 564
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling 69 686 74 690 77 120 83 006 84 260
Lønnsutgifter per elev 65 667 67 877 68 607 71 195 73 511
Prosentandel lønnsutgifter per elev 94,0 94,1 93,3 92,7 92,2
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål 2,5 2,0 2,2 2,4 1,8
Antall årsverk per 100 elever 10,5 10,9 11,1 11,3 11,1
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter 62,5 60,7 61,5 59,9 59,9
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no