Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Vestfold fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Vestfold fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Utvalg

- Driftsutgifter per elev

Delskår 2014 2015 2016 2017 2018
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler og internater i videregående opplæring per elev 17 774 19 361 20 740 21 443 23 279
Korrigerte brutto driftsutgifter til ped ledelse og ped fellesutgifter per elev 16 122 18 394 19 814 20 477 20 020
Korrigerte brutto driftsutgifter til alle utdanningsprogrammer pr elev 69 857 72 170 73 496 76 831 79 703
Korrigerte brutto driftsutgifter til skoleforvaltning per elev 17 973 16 233 17 287 17 169 19 484
Korrigerte brutto driftsutgifter til spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring i videregående opplæring per elev 12 570 12 506 13 630 14 092 14 959
Korrigerte brutto driftsutgifter til oppfølgingstjeneste og pedagogisk-psykologisk tjeneste i videregående opplæring per elev 4 473 4 428 4 838 4 457 4 762
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no