Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Vest-Agder fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Vest-Agder fylke (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Driftsutgifter per elev 160 709
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev 69 179
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev 102 932
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling 84 290
Lønnsutgifter per elev 71 756
Prosentandel lønnsutgifter per elev 91,5
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål 2,4
Antall årsverk per 100 elever 10,4
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter 53,5
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no