Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Vest-Agder fylke
Alle videregående skoler med adresse i Vest-Agder fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 141 164 145 357 151 208 155 604 154 445
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev 59 163 60 207 63 979 64 747 71 594
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev 88 447 90 754 96 390 99 959 93 725
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling 58 833 64 569 69 795 80 331 85 586
Lønnsutgifter per elev 67 399 68 652 71 061 71 647 72 988
Prosentandel lønnsutgifter per elev 93,1 93,5 92,2 91,3 91,5
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål 1,8 2,0 1,8 2,2 1,3
Antall årsverk per 100 elever 11,5 11,3 10,9 11,0 10,6
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter 55,4 55,0 55,1 55,1 55,5
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no