Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Vest-Agder fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Vest-Agder fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 151 208 155 604 154 445 160 709 168 056
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev 63 979 64 747 71 594 69 179 73 448
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev 96 390 99 959 93 725 102 932 108 654
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling 69 795 80 331 85 586 84 290 91 562
Lønnsutgifter per elev 71 061 71 647 72 988 71 756 77 118
Prosentandel lønnsutgifter per elev 92,2 91,3 91,5 91,5 92,1
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål 1,8 2,2 1,3 2,4 2,4
Antall årsverk per 100 elever 11,3 11,2 10,6 10,4 10,8
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter 55,1 55,1 55,5 53,5 53,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no