Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Tryggheim vidaregåande skule (privat)
Tryggheimvegen 13
4365 NÆRBØ
Org.nr 973157221
Privatskole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Tryggheim Skular AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Tryggheim vidaregåande skule (privat)
Rogaland fylke 148 639 150 483 153 058 157 231 167 657
Nasjonalt 155 488 158 264 160 230 165 123 172 945
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev
Tryggheim vidaregåande skule (privat)
Rogaland fylke 69 488 70 242 73 511 71 650 76 248
Nasjonalt 67 657 68 502 72 756 71 972 75 709
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev
Tryggheim vidaregåande skule (privat)
Rogaland fylke 92 098 89 826 89 042 98 932 102 341
Nasjonalt 97 770 98 212 94 528 102 975 107 067
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling
Tryggheim vidaregåande skule (privat)
Rogaland fylke 67 008 77 771 81 029 80 775 82 648
Nasjonalt 70 951 76 141 79 778 80 879 83 282
Lønnsutgifter per elev
Tryggheim vidaregåande skule (privat)
Rogaland fylke 74 690 73 806 75 250 75 202 78 886
Nasjonalt 74 272 74 623 75 362 75 752 79 545
Prosentandel lønnsutgifter per elev
Tryggheim vidaregåande skule (privat)
Rogaland fylke 92,9 92,5 92,8 93,4 93,0
Nasjonalt 92,0 91,8 91,7 91,9 91,8
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål
Tryggheim vidaregåande skule (privat)
Rogaland fylke 2,6 2,6 3,2 2,9 2,5
Nasjonalt 2,4 2,4 2,4 2,5 2,5
Antall årsverk per 100 elever
Tryggheim vidaregåande skule (privat)
Rogaland fylke 11,5 11,3 11,2 11,5 11,9
Nasjonalt 11,5 11,3 11,3 11,3 11,6
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter
Tryggheim vidaregåande skule (privat)
Rogaland fylke 57,9 58,2 59,1 54,8 56,1
Nasjonalt 33,9 33,4 32,6 32,0 31,6
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no