Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Troms Romsa fylke (UTGÅTT)
Kun utgåtte skoler med adresse i Troms Romsa fylke (UTGÅTT) vises her.
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 163 858 168 793 175 820 173 169 179 459
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev 68 787 73 070 78 175 80 423 78 275
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev 99 420 103 023 107 645 106 155 109 878
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling 66 529 73 305 75 548 80 411 80 925
Lønnsutgifter per elev 74 112 78 379 80 395 81 253 80 884
Prosentandel lønnsutgifter per elev 89,0 90,1 87,8 88,2 89,2
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål 3,3 2,5 3,3 2,8 3,4
Antall årsverk per 100 elever 13,2 13,0 13,1 13,0 13,3
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter 39,6 40,6 42,8 39,8 39,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no