Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Troms Romsa fylke
Alle videregående skoler med adresse i Troms Romsa fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 160 344 163 858 168 793 175 820 173 169
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev 68 161 68 787 73 070 78 175 80 423
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev 96 306 99 420 103 023 107 645 106 155
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling 60 890 66 529 73 305 75 548 80 411
Lønnsutgifter per elev 73 276 74 112 78 379 80 395 81 253
Prosentandel lønnsutgifter per elev 89,7 89,0 90,1 87,8 88,2
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål 3,6 3,3 2,5 3,3 2,8
Antall årsverk per 100 elever 13,3 13,2 13,0 13,1 13,0
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter 41,2 39,6 40,6 42,8 39,8
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no