Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Trøndelag fylke
Alle videregående skoler med adresse i Trøndelag fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 171 188 183 726
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev 70 397 76 605
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev 103 044 109 071
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling 82 324 80 097
Lønnsutgifter per elev 75 272 80 869
Prosentandel lønnsutgifter per elev 91,1 90,0
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål 2,7 2,5
Antall årsverk per 100 elever 11,8 12,5
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter 51,5 49,7
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no