Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Trøndelag fylke
Alle videregående skoler med adresse i Trøndelag fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 171 188
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev 70 397
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev 103 044
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling 82 324
Lønnsutgifter per elev 75 272
Prosentandel lønnsutgifter per elev 91,1
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål 2,7
Antall årsverk per 100 elever 12,1
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter 51,5
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no