Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Telemark fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Telemark fylke (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Driftsutgifter per elev 174 710
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev 76 473
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev 108 938
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling 87 635
Lønnsutgifter per elev 83 006
Prosentandel lønnsutgifter per elev 93,1
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål 0,4
Antall årsverk per 100 elever 10,6
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter 53,9
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no