Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Telemark fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Telemark fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 147 597 149 751 153 373 162 097 174 710
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev 68 414 67 030 70 819 73 726 76 473
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev 90 683 93 044 92 751 105 643 108 938
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling 82 814 75 780 79 781 81 522 87 635
Lønnsutgifter per elev 72 558 72 960 73 686 78 469 83 006
Prosentandel lønnsutgifter per elev 91,2 91,4 90,5 91,4 93,1
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål 1,5 0,9 0,7 1,3 0,4
Antall årsverk per 100 elever 10,7 10,5 10,4 10,8 10,6
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter 54,9 56,1 55,1 53,5 53,9
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no