Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Telemark fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Telemark fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Telemark fylke (utgått) 147 597 149 751 153 373 162 097 174 710
Nasjonalt 155 488 158 264 160 230 165 123 172 945
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev
Telemark fylke (utgått) 68 414 67 030 70 819 73 726 76 473
Nasjonalt 67 657 68 502 72 756 71 972 75 709
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev
Telemark fylke (utgått) 90 683 93 044 92 751 105 643 108 938
Nasjonalt 97 770 98 212 94 528 102 975 107 067
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling
Telemark fylke (utgått) 82 814 75 780 79 781 81 522 87 635
Nasjonalt 70 951 76 141 79 778 80 879 83 282
Lønnsutgifter per elev
Telemark fylke (utgått) 72 558 72 960 73 686 78 469 83 006
Nasjonalt 74 272 74 623 75 362 75 752 79 545
Prosentandel lønnsutgifter per elev
Telemark fylke (utgått) 91,2 91,4 90,5 91,4 93,1
Nasjonalt 92,0 91,8 91,7 91,9 91,8
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål
Telemark fylke (utgått) 1,5 0,9 0,7 1,3 0,4
Nasjonalt 2,4 2,4 2,4 2,5 2,5
Antall årsverk per 100 elever
Telemark fylke (utgått) 10,7 10,5 10,4 10,8 10,6
Nasjonalt 11,5 11,3 11,3 11,3 11,6
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter
Telemark fylke (utgått) 54,9 56,1 55,1 53,5 53,9
Nasjonalt 33,9 33,4 32,6 32,0 31,6
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no