Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Telemark fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Telemark fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 146 655 148 903 152 509 155 386 161 625
Aust-Agder fylke (utgått) 168 574 168 709 172 984 180 760 193 497
Buskerud fylke (utgått) 157 065 155 990 156 176 161 886 171 110
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 197 121 196 423 204 406 209 774 224 414
Hedmark fylke (utgått) 167 106 172 044 168 072 171 311 180 033
Hordaland fylke (utgått) 154 364 158 985 158 189 157 055 164 102
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 154 162 157 393 161 020 168 797 174 929
Nordland fylke 183 112 189 459 188 877 196 445 210 185
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 170 681 178 816 178 677
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 155 880 162 408 161 187 167 435 183 161
Oslo fylke 147 574 142 854 148 305 151 848 149 436
Rogaland fylke 148 639 150 483 153 058 157 231 167 657
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 182 947 185 330 187 467 192 584 204 207
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 148 234 152 262 157 107
Telemark fylke (utgått) 147 597 149 751 153 373 162 097 174 710
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 168 793 175 820 173 169 179 459 189 177
Trøndelag fylke 171 188 183 726
Vest-Agder fylke (utgått) 151 208 155 604 154 445 160 709 168 056
Vestfold fylke (utgått) 141 315 147 993 152 359 162 075 170 666
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 149 346 152 050 154 501 160 351 161 865
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 65 526 65 914 71 112 68 034 71 026
Aust-Agder fylke (utgått) 71 087 70 720 76 474 75 814 78 344
Buskerud fylke (utgått) 69 500 69 338 71 811 72 613 76 133
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 72 551 77 931 77 898 76 435 85 791
Hedmark fylke (utgått) 67 637 71 106 74 181 75 164 78 801
Hordaland fylke (utgått) 66 794 67 414 69 495 69 719 71 855
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 74 503 75 710 79 802 77 740 81 323
Nordland fylke 69 476 70 448 75 289 76 648 83 166
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 73 986 74 961 81 531
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 71 609 73 709 75 619 72 628 76 905
Oslo fylke 65 915 66 766 72 452 71 881 75 215
Rogaland fylke 69 488 70 242 73 511 71 650 76 248
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 71 833 72 238 73 654 74 376 79 879
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 63 602 63 001 68 746
Telemark fylke (utgått) 68 414 67 030 70 819 73 726 76 473
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 73 070 78 175 80 423 78 275 82 205
Trøndelag fylke 70 397 76 605
Vest-Agder fylke (utgått) 63 979 64 747 71 594 69 179 73 448
Vestfold fylke (utgått) 62 487 63 839 70 287 72 968 77 465
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 63 949 64 155 67 833 69 531 69 952
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 96 819 99 932 90 295 99 671 101 060
Aust-Agder fylke (utgått) 107 628 105 178 100 285 109 058 109 513
Buskerud fylke (utgått) 97 634 98 692 93 827 97 138 105 489
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 105 686 103 854 104 230 114 788 125 135
Hedmark fylke (utgått) 97 895 99 219 95 337 102 052 112 997
Hordaland fylke (utgått) 102 112 101 634 94 209 99 416 102 864
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 99 875 102 410 99 482 106 933 111 287
Nordland fylke 103 595 102 262 103 061 115 659 121 286
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 107 340 108 917 102 348
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 91 996 92 690 88 949 95 601 104 596
Oslo fylke 95 605 94 500 85 701 104 397 106 751
Rogaland fylke 92 098 89 826 89 042 98 932 102 341
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 114 057 109 166 109 816 113 669 114 189
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 89 540 91 268 88 701
Telemark fylke (utgått) 90 683 93 044 92 751 105 643 108 938
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 103 023 107 645 106 155 109 878 112 120
Trøndelag fylke 103 044 109 071
Vest-Agder fylke (utgått) 96 390 99 959 93 725 102 932 108 654
Vestfold fylke (utgått) 89 163 90 190 88 639 98 564 102 665
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 98 399 96 775 97 218 100 375 98 558
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 75 913 84 399 84 854 86 033 86 254
Aust-Agder fylke (utgått) 76 565 87 298 89 875 92 636 92 445
Buskerud fylke (utgått) 71 032 75 011 77 798 79 574 82 209
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 15 818 16 405 11 273 13 539 15 954
Hedmark fylke (utgått) 78 109 76 417 80 830 80 028 87 369
Hordaland fylke (utgått) 70 383 75 220 76 359 80 871 82 185
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 69 586 72 828 81 990 81 942 82 914
Nordland fylke 64 677 69 864 74 450 73 601 76 143
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 84 488 84 520 86 111
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 76 268 79 456 84 202 85 465 90 932
Oslo fylke 66 535 71 950 74 790 77 630 81 397
Rogaland fylke 67 008 77 771 81 029 80 775 82 648
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 71 404 76 091 82 947 86 467 89 434
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 68 058 75 268 80 299
Telemark fylke (utgått) 82 814 75 780 79 781 81 522 87 635
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 73 305 75 548 80 411 80 925 83 812
Trøndelag fylke 82 324 80 097
Vest-Agder fylke (utgått) 69 795 80 331 85 586 84 290 91 562
Vestfold fylke (utgått) 74 690 77 120 83 006 84 260 92 246
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 86 300 88 736 94 734 94 313 94 747
Lønnsutgifter per elev
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 70 315 70 982 71 352 69 053 72 151
Aust-Agder fylke (utgått) 78 682 77 209 78 503 79 873 82 081
Buskerud fylke (utgått) 77 436 77 390 76 488 75 719 79 788
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 84 212 83 770 86 022 88 589 95 204
Hedmark fylke (utgått) 75 541 77 932 78 295 79 218 85 036
Hordaland fylke (utgått) 77 197 77 315 76 411 75 513 77 621
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 79 524 79 907 80 102 80 297 84 063
Nordland fylke 79 425 79 526 80 779 85 421 91 317
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 81 129 82 930 81 174
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 72 976 75 018 75 282 76 583 82 598
Oslo fylke 67 299 67 657 69 312 69 935 73 256
Rogaland fylke 74 690 73 806 75 250 75 202 78 886
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 87 197 85 459 84 784 85 781 90 426
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 69 705 70 221 71 776
Telemark fylke (utgått) 72 558 72 960 73 686 78 469 83 006
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 78 379 80 395 81 253 80 884 85 510
Trøndelag fylke 75 272 80 869
Vest-Agder fylke (utgått) 71 061 71 647 72 988 71 756 77 118
Vestfold fylke (utgått) 67 877 68 607 71 195 73 511 77 499
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 72 837 72 777 74 816 76 979 77 185
Prosentandel lønnsutgifter per elev
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 92,3 91,9 92,5 92,9 92,9
Aust-Agder fylke (utgått) 87,0 87,8 88,1 88,4 88,1
Buskerud fylke (utgått) 94,1 94,0 93,7 92,3 91,2
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 90,0 87,3 89,5 90,5 87,2
Hedmark fylke (utgått) 91,1 91,0 90,8 90,4 90,1
Hordaland fylke (utgått) 93,6 93,7 94,6 94,5 94,0
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 91,8 90,5 90,1 89,9 90,3
Nordland fylke 90,7 90,6 88,8 88,7 88,9
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 89,5 89,0 87,9
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 90,2 90,8 91,9 92,5 92,7
Oslo fylke 91,7 91,9 92,0 92,3 92,8
Rogaland fylke 92,9 92,5 92,8 93,4 93,0
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 90,7 90,4 88,7 89,2 90,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 93,1 93,7 93,6
Telemark fylke (utgått) 91,2 91,4 90,5 91,4 93,1
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 90,1 87,8 88,2 89,2 91,0
Trøndelag fylke 91,1 90,0
Vest-Agder fylke (utgått) 92,2 91,3 91,5 91,5 92,1
Vestfold fylke (utgått) 94,1 93,3 92,7 92,2 92,1
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 93,6 94,1 94,1 94,4 94,7
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 2,9 3,3 3,0 3,2 2,9
Aust-Agder fylke (utgått) 2,9 2,9 3,2 3,0 2,9
Buskerud fylke (utgått) 2,7 2,7 2,9 3,3 3,0
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 5,0 4,8 3,9 4,4 3,1
Hedmark fylke (utgått) 1,5 1,3 2,3 2,5 2,8
Hordaland fylke (utgått) 1,5 1,2 1,2 1,2 2,1
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 1,5 1,6 1,3 1,6 1,5
Nordland fylke 3,7 3,1 3,9 3,6 4,1
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 3,0 2,7 2,3
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 3,4 3,3 3,0 3,3 3,3
Oslo fylke 0,3 0,4 0,5 0,4 0,7
Rogaland fylke 2,6 2,6 3,2 2,9 2,5
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 1,5 0,9 1,5 1,4 0,8
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 2,3 3,1 2,6
Telemark fylke (utgått) 1,5 0,9 0,7 1,3 0,4
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 2,5 3,3 2,8 3,4 3,4
Trøndelag fylke 2,7 2,5
Vest-Agder fylke (utgått) 1,8 2,2 1,3 2,4 2,4
Vestfold fylke (utgått) 2,0 2,2 2,4 1,8 1,9
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 4,1 3,7 3,8 4,0 4,2
Antall årsverk per 100 elever
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 10,8 11,0 10,9 10,8 11,3
Aust-Agder fylke (utgått) 12,2 11,9 11,8 12,0 12,0
Buskerud fylke (utgått) 11,7 11,3 11,0 11,0 11,0
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 15,1 14,8 14,5 15,7 16,4
Hedmark fylke (utgått) 12,1 12,1 11,7 12,0 12,7
Hordaland fylke (utgått) 11,2 11,1 11,1 11,0 11,3
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 11,8 11,5 11,7 11,7 11,7
Nordland fylke 13,8 13,8 13,9 14,0 14,0
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 13,8 12,9 12,8
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 11,7 11,6 11,5 11,9 12,2
Oslo fylke 8,8 8,7 8,7 8,8 9,1
Rogaland fylke 11,5 11,3 11,2 11,5 11,9
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 13,6 13,0 13,3 13,4 13,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 11,6 11,4 11,6
Telemark fylke (utgått) 10,7 10,5 10,4 10,8 10,6
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 13,2 13,3 13,2 13,7 14,0
Trøndelag fylke 11,8 12,5
Vest-Agder fylke (utgått) 11,3 11,2 10,6 10,4 10,8
Vestfold fylke (utgått) 10,6 10,6 10,8 10,6 10,7
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 11,6 11,2 11,4 11,5 11,4
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 62,9 62,3 59,4 60,4 61,1
Aust-Agder fylke (utgått) 59,8 59,7 58,9 59,3 58,7
Buskerud fylke (utgått) 57,9 54,8 55,8 54,8 53,4
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 43,1 41,7 42,5 42,3 39,3
Hedmark fylke (utgått) 54,2 54,0 54,2 54,1 52,8
Hordaland fylke (utgått) 50,7 51,4 49,7 46,1 46,3
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 45,8 45,8 44,7 44,6 45,6
Nordland fylke 44,1 42,7 42,5 42,6 42,4
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 49,6 49,7 48,4
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 52,5 51,7 49,3 50,1 49,2
Oslo fylke 7,4 7,0 6,5 6,4 6,4
Rogaland fylke 57,9 58,2 59,1 54,8 56,1
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 36,8 37,7 38,5 36,6 34,7
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 50,7 51,4 49,1
Telemark fylke (utgått) 54,9 56,1 55,1 53,5 53,9
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 40,6 42,8 39,8 39,1 37,3
Trøndelag fylke 51,5 49,7
Vest-Agder fylke (utgått) 55,1 55,1 55,5 53,5 53,0
Vestfold fylke (utgått) 60,7 61,5 59,9 59,9 60,0
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 65,4 65,8 63,2 62,5 59,8
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no