Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Telemark fylke
Alle videregående skoler med adresse i Telemark fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 140 123 143 610 147 597 149 751 153 373
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev 62 838 64 811 68 414 67 030 70 819
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev 83 855 89 731 90 683 93 044 92 751
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling 66 084 70 420 82 814 75 780 79 781
Lønnsutgifter per elev 65 970 69 216 72 558 72 960 73 686
Prosentandel lønnsutgifter per elev 89,8 89,6 91,2 91,4 90,5
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål 1,3 1,1 1,5 0,9 0,7
Antall årsverk per 100 elever 10,1 10,2 10,5 10,3 10,2
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter 58,7 57,1 54,9 56,1 55,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no