Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Telemark fylke (UTGÅTT)
Kun utgåtte skoler med adresse i Telemark fylke (UTGÅTT) vises her.
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 143 610 147 597 149 751 153 373 162 097
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev 64 811 68 414 67 030 70 819 73 726
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev 89 731 90 683 93 044 92 751 105 643
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling 70 420 82 814 75 780 79 781 81 522
Lønnsutgifter per elev 69 216 72 558 72 960 73 686 78 469
Prosentandel lønnsutgifter per elev 89,6 91,2 91,4 90,5 91,4
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål 1,1 1,5 0,9 0,7 1,3
Antall årsverk per 100 elever 10,2 10,5 10,3 10,2 10,6
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter 57,1 54,9 56,1 55,1 53,5
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no