Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Telemark fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Telemark fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Utvalg

- Driftsutgifter per elev

Delskår 2015 2016 2017 2018 2019
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler og internater i videregående opplæring per elev 19 032 19 072 22 177 22 343 26 879
Korrigerte brutto driftsutgifter til ped ledelse og ped fellesutgifter per elev 16 006 14 090 14 379 14 979 16 233
Korrigerte brutto driftsutgifter til alle utdanningsprogrammer pr elev 79 588 79 803 81 409 85 888 89 118
Korrigerte brutto driftsutgifter til skoleforvaltning per elev 19 551 22 893 20 778 21 482 23 575
Korrigerte brutto driftsutgifter til spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring i videregående opplæring per elev 12 932 13 567 14 298 14 726 15 687
Korrigerte brutto driftsutgifter til oppfølgingstjeneste og pedagogisk-psykologisk tjeneste i videregående opplæring per elev 2 428 2 319 2 356 2 679 3 218
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no