Økonomi

Illustrasjon for en enhet
St. Paul gymnas (privat)
Nygårdsgaten 124
5008 BERGEN
Org.nr 916794304
Privatskole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: St. Paul gymnas (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
St. Paul gymnas (privat)
Vestland fylke
Nasjonalt 150 517 155 488 158 264 160 230 165 123
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev
St. Paul gymnas (privat)
Vestland fylke
Nasjonalt 64 814 67 657 68 502 72 756 71 972
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev
St. Paul gymnas (privat)
Vestland fylke
Nasjonalt 93 044 97 770 98 212 94 528 102 975
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling
St. Paul gymnas (privat)
Vestland fylke
Nasjonalt 65 602 70 951 76 141 79 778 80 879
Lønnsutgifter per elev
St. Paul gymnas (privat)
Vestland fylke
Nasjonalt 70 882 74 272 74 623 75 362 75 752
Prosentandel lønnsutgifter per elev
St. Paul gymnas (privat)
Vestland fylke
Nasjonalt 91,7 92,0 91,8 91,7 91,9
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål
St. Paul gymnas (privat)
Vestland fylke
Nasjonalt 2,7 2,4 2,4 2,4 2,5
Antall årsverk per 100 elever
St. Paul gymnas (privat)
Vestland fylke
Nasjonalt 11,3 11,5 11,4 11,4 11,4
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter
St. Paul gymnas (privat)
Vestland fylke
Nasjonalt 33,7 33,9 33,4 32,6 32,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no