Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Sogn og Fjordane fylke (UTGÅTT)
Kun utgåtte skoler med adresse i Sogn og Fjordane fylke (UTGÅTT) vises her.
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 178 362 182 947 185 330 187 467 192 584
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev 69 694 71 833 72 238 73 654 74 376
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev 106 108 114 057 109 166 109 816 113 669
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling 71 196 71 404 76 091 82 947 86 467
Lønnsutgifter per elev 82 307 87 197 85 459 84 784 85 781
Prosentandel lønnsutgifter per elev 90,7 90,7 90,4 88,7 89,2
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål 1,1 1,5 0,9 1,5 1,4
Antall årsverk per 100 elever 13,1 13,7 13,2 13,8 13,6
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter 39,0 36,8 37,7 38,5 36,6
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no