Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Sogn og Fjordane fylke
Alle videregående skoler med adresse i Sogn og Fjordane fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 172 165 178 362 182 947 185 330 187 467
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev 66 453 69 694 71 833 72 238 73 654
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev 102 096 106 108 114 057 109 166 109 816
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling 66 332 71 196 71 404 76 091 82 947
Lønnsutgifter per elev 78 428 82 307 87 197 85 459 84 784
Prosentandel lønnsutgifter per elev 90,8 90,7 90,7 90,4 88,7
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål 1,8 1,1 1,5 0,9 1,5
Antall årsverk per 100 elever 13,5 13,1 13,7 13,2 13,8
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter 40,6 39,0 36,8 37,7 38,5
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no