Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Sogn og Fjordane fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 182 947 185 330 187 467 192 584 204 207
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev 71 833 72 238 73 654 74 376 79 879
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev 114 057 109 166 109 816 113 669 114 189
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling 71 404 76 091 82 947 86 467 89 434
Lønnsutgifter per elev 87 197 85 459 84 784 85 781 90 426
Prosentandel lønnsutgifter per elev 90,7 90,4 88,7 89,2 90,2
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål 1,5 0,9 1,5 1,4 0,8
Antall årsverk per 100 elever 13,6 13,0 13,3 13,4 13,2
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter 36,8 37,7 38,5 36,6 34,7
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no