Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT)
Kun utgåtte skoler med adresse i Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) vises her.
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 138 313 145 306 148 234 152 262 157 107
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev 62 145 61 375 63 602 63 001 68 746
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev 80 561 84 849 89 540 91 268 88 701
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling 62 900 63 407 68 058 75 268 80 299
Lønnsutgifter per elev 65 663 66 457 69 705 70 221 71 776
Prosentandel lønnsutgifter per elev 93,4 92,7 93,1 93,7 93,6
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål 3,4 3,5 2,3 3,1 2,6
Antall årsverk per 100 elever 11,7 11,3 11,5 11,5 11,8
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter 46,8 52,1 50,7 51,4 49,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no