Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Sør-Trøndelag fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Sør-Trøndelag fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 148 234 152 262 157 107
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev 63 602 63 001 68 746
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev 89 540 91 268 88 701
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling 68 058 75 268 80 299
Lønnsutgifter per elev 69 705 70 221 71 776
Prosentandel lønnsutgifter per elev 93,1 93,7 93,6
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål 2,3 3,1 2,6
Antall årsverk per 100 elever 11,6 11,4 11,6
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter 50,7 51,4 49,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no