Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Rosenvilde videregående skole
Brynsveien 116
1352 KOLSÅS
Org.nr 974587866
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-14. trinn
Skoleeier: Akershus fylkeskommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev
Rosenvilde videregående skole
Akershus fylke 138 718 142 935 146 655 148 903 152 509
Nasjonalt 144 452 150 517 155 488 158 264 160 230
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev
Rosenvilde videregående skole
Akershus fylke 61 962 63 399 65 526 65 914 71 112
Nasjonalt 63 178 64 814 67 657 68 502 72 756
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev
Rosenvilde videregående skole
Akershus fylke 92 525 94 414 96 819 99 932 90 295
Nasjonalt 89 809 93 044 97 770 98 212 94 528
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling
Rosenvilde videregående skole
Akershus fylke 62 486 66 863 75 913 84 399 84 854
Nasjonalt 60 902 65 602 70 951 76 141 79 778
Lønnsutgifter per elev
Rosenvilde videregående skole
Akershus fylke 66 548 67 667 70 315 70 982 71 352
Nasjonalt 69 076 70 882 74 272 74 623 75 362
Prosentandel lønnsutgifter per elev
Rosenvilde videregående skole
Akershus fylke 91,4 91,3 92,3 91,9 92,5
Nasjonalt 91,8 91,7 92,0 91,8 91,7
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål
Rosenvilde videregående skole
Akershus fylke 3,6 3,6 2,9 3,3 3,0
Nasjonalt 2,7 2,7 2,4 2,4 2,4
Antall årsverk per 100 elever
Rosenvilde videregående skole
Akershus fylke 11,0 11,1 11,1 11,3 11,3
Nasjonalt 11,3 11,3 11,5 11,4 11,4
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter
Rosenvilde videregående skole
Akershus fylke 61,4 60,6 62,9 62,3 59,4
Nasjonalt 33,7 33,7 33,9 33,4 32,6
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no