Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Rogaland fylke
Alle videregående skoler med adresse i Rogaland fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 148 639 150 483 153 058 157 231 167 657
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev 69 488 70 242 73 511 71 650 76 248
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev 92 098 89 826 89 042 98 932 102 341
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling 67 008 77 771 81 029 80 775 82 648
Lønnsutgifter per elev 74 690 73 806 75 250 75 202 78 886
Prosentandel lønnsutgifter per elev 92,9 92,5 92,8 93,4 93,0
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål 2,6 2,6 3,2 2,9 2,5
Antall årsverk per 100 elever 11,5 11,3 11,2 11,5 11,9
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter 57,9 58,2 59,1 54,8 56,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no