Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Rogaland fylke
Alle videregående skoler med adresse i Rogaland fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 142 608 145 067 148 639 150 483 153 058
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev 65 662 66 166 69 488 70 242 73 511
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev 88 341 90 067 92 098 89 826 89 042
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling 58 081 62 384 67 008 77 771 81 029
Lønnsutgifter per elev 71 521 72 456 74 690 73 806 75 250
Prosentandel lønnsutgifter per elev 92,5 93,0 92,9 92,5 92,8
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål 3,2 3,4 2,6 2,6 3,2
Antall årsverk per 100 elever 11,3 11,3 11,4 11,3 11,4
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter 58,7 58,0 57,9 58,2 59,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no