Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Oslo International School (privat)
Gamle Ringeriksvei 53
1357 BEKKESTUA
Org.nr 971845635
Privatskole
Grunnskole, Videregående opplæring
1.-13. trinn
Skoleeier: Stiftelse Oslo International School (privat)
Godkjent etter: opplæringsloven § 2-12 Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Oslo International School (privat)
Akershus fylke 142 935 146 655 148 903 152 509 155 386
Nasjonalt 150 517 155 488 158 264 160 230 165 123
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev
Oslo International School (privat)
Akershus fylke 63 399 65 526 65 914 71 112 68 034
Nasjonalt 64 814 67 657 68 502 72 756 71 972
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev
Oslo International School (privat)
Akershus fylke 94 414 96 819 99 932 90 295 99 671
Nasjonalt 93 044 97 770 98 212 94 528 102 975
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling
Oslo International School (privat)
Akershus fylke 66 863 75 913 84 399 84 854 86 033
Nasjonalt 65 602 70 951 76 141 79 778 80 879
Lønnsutgifter per elev
Oslo International School (privat)
Akershus fylke 67 667 70 315 70 982 71 352 69 053
Nasjonalt 70 882 74 272 74 623 75 362 75 752
Prosentandel lønnsutgifter per elev
Oslo International School (privat)
Akershus fylke 91,3 92,3 91,9 92,5 92,9
Nasjonalt 91,7 92,0 91,8 91,7 91,9
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål
Oslo International School (privat)
Akershus fylke 3,6 2,9 3,3 3,0 3,2
Nasjonalt 2,7 2,4 2,4 2,4 2,5
Antall årsverk per 100 elever
Oslo International School (privat)
Akershus fylke 11,1 11,1 11,3 11,3 11,0
Nasjonalt 11,3 11,5 11,4 11,4 11,4
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter
Oslo International School (privat)
Akershus fylke 60,6 62,9 62,3 59,4 60,4
Nasjonalt 33,7 33,9 33,4 32,6 32,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no